Amroth – kościół św Elidyra

Historia

Kościół w Amroth został wzniesiony w XII wieku na miejscu wcześniejszej przednormańskiej świątyni. W 1150 roku został przekazany zakonowi joannitów z pobliskiej komturii w Slebech. W XIII wieku i ponownie w XV stuleciu został przebudowany, prawdopodobnie przez Johna Elliota, który dobudował do kościoła rodową kaplicę. Kolejna gruntowana przebudowa została przeprowadzona w 1855 roku, lecz na szczęście nie objęła ona pierwotnych murów, wieży, stropów i kaplicy, wydłużeniu w kierunku zachodnim uległa natomiast nawa. W XIX wieku przekształcono także prawie wszystkie okna poza otworami umieszczonymi w wieży i dobudowano kruchtę.

Architektura

Wzniesiony na planie krzyża kościół składa się z dwuprzęsłowego prezbiterium, pierwotnie dwuprzęsłowej, obecnie czteroprzęsłowej nawy głównej, dwuprzęsłowej północnej kaplicy, trójkondygnacyjnej wieży, dwuprzęsłowej zakrystii i neogotyckiej południowej kruchty. Północne ramię transeptu stanowi podstawę dla wieży. Jest ona pozbawiona przypór, zaopatrzona w krenelaż na wydatnych kroksztynach i narożną wieżyczkę ze schodami i otworami szczelinowymi. Zachodnie przęsła prezbiterium i wschodnie przęsła nawy pochodzą z XIII wieku, południowe ramię transeptu datuje się na XIV wiek. Północna kaplica powstała w połowie XVI wieku jako rodowy grobowiec właścicieli pobliskiego zamku Amroth.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St Elidyr’s Church. A Grade II Listed Building in Amroth, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Elidyr’s church, Amroth.