Aberdaron – kościół św Hywyna

Historia

Kościół parafialny św Hywyna w Aberdaron datowany jest na XII wiek, lecz jego początki sięgać mogą nawet V-VII wieku n.e. Jego duże znaczenie wynikało z ulokowania w pobliżu przystani, skąd płynęły statki do opactwa na wyspie Bardsey, które w średniowieczu było znaczącym miejscem pielgrzymek. Aby pomieścić bardzo dużą liczbę pielgrzymów kościół powiększono w XII wieku, a wędrowcy byli karmieni i pojeni w Wielkiej Kuchni (Y Gegin Fawr) obok kościoła. Kolejna poważna rozbudowa kościoła św Hywyna miała miejsce pod koniec XV lub na początku XVI wieku, kiedy to dodana została druga nawa. Upadek świątyni rozpoczął się od okresu reformacji; w 1841 roku kościół znajdował się już w stanie ruiny i został opuszczony. W okolicy powstała nowa świątynia, była ona jednak na tyle niepopularna, iż w 1868 roku kościół św Hywyna został wyremontowany. Kolejne prace naprawcze prowadzone były w XX stuleciu.

Architektura

Kościół jest budowlą dwunawową na planie prostokąta bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Północna nawa wzniesiona została w XII wieku prawdopodobnie na miejscu starszej konstrukcji, a południowa nawa dobudowana została pod koniec XV stulecia. W północnej części zachodniej fasady znajduje się romański portal prowadzący do przestronnego wnętrza, przedzielonego XV-wiecznymi arkadami i godną uwagi drewnianą więźbą storczykową dachu. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się średniowieczna kropielnica i chrzcielnica oraz dwa rzeźbione głazy upamiętniające parę kapłanów z V lub VI wieku.

pokaż kościół na mapie

pokaż Wielką Kuchnię na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, St Hywyn’s Church, Aberdaron.