Jedľové Kostoľany – Zivanska Wieża

Historia

   Wieża Živánska prawdopodobnie powstała w drugiej połowie XIV wieku. Należała do pobliskiego zamku w Hrušovie i strzegła dawnej znaczącej trasy przez dolinę Žitavy. Według niepotwierdzonych przypuszczeń ​​wieża była połączona podziemnym tunelem z zamkiem. Nie wiadomo kiedy zaprzestano jej użytkowania, ani kiedy została zniszczona, mogła rozpaść się ze starości, lecz nie wyklucza się także trzęsienia ziemi.

Architektura

   Wieża składała się z kilku pięter, posiadała od czterech do sześciu kondygnacji, jej wysokość dochodziła do 40 metrów, a grubość murów do 2,70 metra. Wejście do wieży znajdowało się na pierwszym piętrze i dostępne było jedynie z drabiny. Jako materiał budowlany wykorzystano andezyt, jako spoiwa użyto zaprawę wapienną i żwir rzeczny. Materiał ten odpowiada materiałom budowlanym zamku w Hrusovie, a także jego technice budowlanej. 

Stan obecny

   Do dzisiaj zachowała się północna część wieży, z której można odczytać pierwotną grubość muru i położenie okien. Wstęp na teren ruiny jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa jedlovekostolany.sk, Živánska veža.