Žíp – kościół Panny Marii

Historia

Kościół pojawił się około połowy XIV wieku na podwyższonej pozycji na miejscu wcześniejszego budynku, o którym wspominały już wykazy papieskich dziesięcin z lat 1332-1337. Po ukończeniu wnętrza, wykonano w nim malowidła ścienne. W czasie reformacji, w XVII wieku, budowlę przejęli  kalwini, którzy przystosowali go do swoich potrzeb liturgicznych. W miarę upływu lat stan kościoła zaczął się pogarszać, tak że groziło mu nawet zawalenie. Po II wojnie światowej rozważano usunięcie prezbiterium, na szczęście zapobiegło temu odkrycie średniowiecznych fresków. Złożona restauracja budynku została zrealizowana w latach 1970-1978. W jej efekcie zabezpieczona została statyka budynku, położono nowy dach, a podłogę wyłożono płytkami. Odkryto również i odtworzono ścienne polichromie.

Architektura

Pierwotny kościół miał postać jednonawowej budowli zakończonej wielobocznym prezbiterium. Gotycki portal wejściowy znalazł się po południowej stronie nawy. Malowidła ścienne pochodzące z 1400 roku zostały zachowane tylko fragmentarycznie, ponieważ wiele z nich zniszczyła wilgoć. Najlepiej widoczne, mające kształt zasłon, znajdują się w dolnej części prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Žíp.