Žilina – kościół św Stefana Króla

Historia

Kościół został zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku. Krótko po zakończeniu budowy, wnętrze prezbiterium zostało ozdobione obrazami ściennymi w późnoromańskim stylu. Dekoracje kościoła sporządzili dominikanie z Klášta pod Znievom, którzy przebywali tam przed 1250 rokiem. Kościół służył jako świątynia parafialna dla wielu bardziej oddalonych osad. W XV wieku w południowej części kościoła zbudowano kaplicę pogrzebową. Nawet po reformacji kościół pozostawał katolicki. W tym okresie obok świątyni wybudowano otwartą, renesansową kaplicę. W niespokojnym XVII stuleciu kościół został umocniony murem obwodowym. Prawdopodobnie w 1762 roku Jezuici przeprowadzili rozległą przebudowę, zastępując nowym sklepieniem pierwotny, drewniany strop nawy. Niestety także w tym okresie oryginalne romańskie okna, zostały zastąpione przez nowe. Na początku XIX wieku kościół służył jako magazyn wojskowy i nie był naprawiany do 1849. Pod koniec lat 40-tych XX wieku odkryto malowidła ścienne w korpusie, apsydzie i wschodniej części nawy, co skłoniło do renowacji kościoła. Malowidła zostały odrestaurowane w latach 1955-1956. Badania archeologiczne przeprowadzone w 1995 roku ujawniły fundamenty kaplicy pogrzebowej. W 2008 i 2009 przeprowadzono badania, a następnie odnowiono freski we wnętrzu świątyni.

Architektura

Kościół został wzniesiony jako jednonawowa budowla z prostokątnym prezbiterium i półokrągłą apsydą. W XV wieku w jego południowej części zbudowano kaplicę pogrzebową. Wewnątrz świątyni podziwiać można cenne romańskie malowidła. Najstarsze z nich znajdują się w apsydzie, gdzie założono fałszywe sklepienia żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Žilina-Rudiny.