Žehňa – kościół ewangelicki

Historia

Kościół został zbudowany około połowy XIII wieku, czego dowodem jest połączenie elementów romańskich i gotyckich. Sama wioska jest wymieniona w źródłach pisanych tylko w 1346 roku. W okresie gotyku budynek poddano niewielkiej modyfikacji, czego efektem jest portal po południowej stronie nawy i późnogotyckie wejście do zakrystii z prezbiterium. Podczas reformacji przeszedł w ręce protestantów, którzy następnie przeprowadzili znaczną przebudowę. W XVII wieku pojawiła się masywna niska wieża, a nawa została sklepiona. W okresie baroku również okna zostały zmodyfikowane. Remont kościoła został zrealizowany w 1872 roku. Na początku XX wieku została zbudowana betonowa empora w zachodniej części nawy na miejscu starszej, drewnianej. Kolejne naprawy miały miejsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych zeszłego wieku. Fasada kościoła została odnowiona w 1975 roku.

Architektura

Pierwotny późnoromański kościół powstał jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium, półokrągłą apsydą i zakrystią po stronie północnej. Budynek jest ciekawym przykładem połączenia romańskiego i gotyckiego stylu. Mała nawa z półkolistą absydą i oknami wyraźnie odnosi się do stylu romańskiego, a kwadratowe prezbiterium z żebrowym sklepieniem jest już znaczącym wpływem architektury gotyckiej. Sklepienie krzyżowo – żebrowe oparto na konsolach z których jedna została wyrzeźbiona na kształt ludzkiej głowy. Po południowej stronie nawy znajduje się wczesnogotycki portal, także z wyrzeźbioną głową, dziś jest jednak w dużej mierze zakryty. Podobny portal zapewne znajdował się po zachodniej stronie nawy przed wzniesieniem wieży. Do zakrystii prowadzi natomiast późnogotycki portal z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Žehňa.