Vítkovce – kościół św Filipa i Jakuba

Historia

   Kościół  zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku. Około 1340 roku jego wnętrze ozdobiono malowidłami ściennymi. W XVII wieku przeszedł znaczną renesansową przebudowę, podczas której nawa i prezbiterium zostały sklepione. Naprawa świątyni została przeprowadzona pod koniec XIX wieku, a w 1905 roku odkryto ponownie malowidła ścienne w nawie. Budowla została odnowiona w 2013 roku.

Architektura

   Kościół św. Filipa i Jakuba wzniesiono jako typową niedużą budowlę wiejską, usytuowaną nad brzegiem potoku wpadającego w pobliżu do rzeki Hron. Otrzymał formę wczesnogotyckiej budowli jednonawowej z  kwadratowym, jedynie nieznacznie węższym prezbiterium po stronie wschodniej, czworoboczną wieżą po stronie zachodniej i zakrystią po stronie północnej. Pierwotnie oświetlały go bardzo wąskie i wysokie okna w prezbiterium i nawie, oraz ostrołucznie zwieńczone dwudzielne okna na najwyższej kondygnacji wieży, pierwotnie rozdzielone kolumienkami. Umieszczono je z trzech stron, z czwartej natomiast, wschodniej, elewację wieży przepruto czwórliściem osadzonym w okrągłej wnęce.

Stan obecny

   Średniowieczne detale architektoniczne kościoła zachowały pierwotne okna na wieży, a także rozeta po jej wschodniej stronie. Oryginalne jest również wschodnie okno prezbiterium, pozostałe niestety zostały powiększone w okresie nowożytnym. We wnętrzu zachowały się fragmenty gotyckich fresków ściennych na północnej ścianie nawy oraz łuku tęczowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Vítkovce.