Veľká Tŕňa – kościół św Michała

Historia

Kościół został zbudowany na podwyższonej pozycji ponad wsią w drugim kwartale XIII wieku.  W XV wieku przeszedł gotycką przebudowę, która dotknęła głównie prezbiterium. Podczas reformacji kościół zaczął być użytkowany przez kalwinów. W 1936 roku miała miejsce gruntowna przebudowa świątyni, w czasie której rozebrano całe prezbiterium, a przed portalem południowym wzniesiono małą kruchtę. Pierwsze badania archeologiczne, które wyjaśniały pierwotną formę budowli, miały miejsce w latach 2003-2004.

Architektura

Romański kościół powstał jako budowla jednonawowa z półokrągłą apsydą po wschodniej stronie i z wieżyczką nad zachodnią fasadą. Do jego budowy użyto cienkich cegieł o wymiarach 4,5 x 15 x 29 cm. Świątynia została bogato ozdobiona fryzami i lizenami. Do środka prowadziły dwa romańskie portale: południowy i zachodni. Wewnątrz po zachodniej stronie nawy, na całej jej szerokości wzniesiono emporę. W XV wieku usunięto apsydę i zastąpiono ją długim, późnogotyckim prezbiterium z wielobocznym zakończeniem. W południowej ścianie nawy zastąpiono również dwa romańskie okna, nowymi, wysokimi gotyckimi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Veľká Tŕňa.