Trstené – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół w Trstené wzniesiono pod koniec XIII wieku lub na początku XIV wieku, lub ewentualnie według starszych badaczy koło 1269 roku, kiedy to miał go zbudować kanonik ostrzyhomski Jan, syn komesa Bogomera, właściciel Trstený. Około 1349 roku kościół miał zostać w niewielkim stopniu przebudowany w stylu gotyckim (portal południowy), przy czym w dokumencie z tego roku nosił on wezwanie św. Marii Magdaleny. W 1635 roku w pobliżu świątyni wzniesiono wolnostojącą drewnianą dzwonnicę. W okresie baroku dokonano modyfikacji elewacji budynku, w których wybito nowe okna. Kościół wyremontowano w 1830 roku, kiedy to również otrzymał obecne wezwanie, oraz w 1900 roku.

Architektura

   Kościół powstał pośrodku wsi na niewielkim, górującym nad nią wzniesieniu. Pomimo wybudowania go w okresie, gdy zaczynały już dominować formy gotyckie, tutejszy kościół otrzymał formę typową dla świątyń romańskich, składającą się z wydłużonej, prostokątnej w planie pojedynczej nawy i dostawionej do niej od wschodu podkowiastej apsydy. Wewnatrz przestrzeń nawy i apsydy nie została oddzielona łukiem tęczowym, otrzymała tę samą wysokość. Co nietypowe, nawa i apsyda obie przykryto płaskimi drewnianymi stropami. Wejście do kościoła prowadziło od strony południowej, od XIV wieku przez gotycki portal o ostrołucznej archiwolcie,  profilowanych ościeżach osadzonych na ściętym cokole i prześwicie o siodłowym kształcie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha 1937.
Strona internetowa apsida.sk, Trstené.