Trnava – kościół św Mikołaja

Historia

   Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym w Trnavie pochodzą z drugiej połowy XI wieku. Został on wzniesiony w stylu romańskim, na rynku we wschodniej części miasta i konsekrowany pod wezwaniem św. Mikołaja, patrona między innymi kupców. Obecny, gotycki kościół wybudowano w latach 1380 – 1421. W późniejszych wiekach przeszedł on parę modyfikacji. W latach 1618-1630 kardynał Piotr Pázmány dodał barokowe boczne kaplice, a większość wyposażenia wymieniono. Zmieniono także zwieńczenie wież na hełmy cebulaste. Gdy od XVI wieku kolejne obszary Węgier były podbijane przez Turków, kościół został w 1543 roku węgierską katedrą i siedzibą arcybiskupa Ostrzyhomia. Funkcję tą pełnił do 1820 roku, ponownie katedrą, tym razem arcybiskupstwa Bratysławsko – Trnawskiego, był od 1918 do 1977 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą ceglaną, trójnawową, w formie bazyliki, czyli posiada okna nawy głównej, ponad nawami bocznymi. Od strony wschodniej zakończony jest wielobocznym prezbiterium z wysokimi przyporami sięgającymi dachu. Pomiędzy nimi umieszczono długie, ostrołukowe okna z zachowanymi do dziś kamiennymi maswerkami. Stronę zachodnią wieńczą dwie masywne wieże, które na poziomie czwartej i piątej kondygnacji przechodzą w wieloboki. Pomiędzy nimi masyw zachodni ozdabia duże gotyckie okno, a mniejsze ostrołukowe okna zwieńczone trójliściami umieszczono pomiędzy przyporami wieżowymi. Świątynia ma 60 metrów długości, 31 metrów szerokości, a nawa główna jest wysoka na 18 metrów. We wnętrzu nawy centralnej i naw bocznych umieszczono sklepienia krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Bazilika svätého Mikuláša (Trnava).