Trenčín – karner św Michała

Historia

   Karner został zbudowany w drugiej połowie XV wieku jako kostnica koło kościoła parafialnego. Tylną ścianą łączył się pierwotnie z fortyfikacjami miasta. Na początku XVI wieku wybudowano górną część, która po pożarze kościoła w 1528 roku pełniła funkcję kaplicy i do czasu naprawy świątyni służyła jako miejsce kultu. W 1560 roku, w wyniku zagrożenia tureckiego, karner został przemieniony w arsenał. Później budynek został opuszczony, a po odbudowie w latach 1973-1988 został przekazany Muzeum Trenczyńskiemu.

Architektura

   Karner św. Michała jest niewielką, gotycką, dwupoziomową budowlą na planie prostokąta. Posiada cztery ostrołukowe okna z trójlistnymi maswerkami i portal wejściowy od południowo – wschodniej strony. Wnętrze górnego poziomu zwieńczone jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa muzeumtn.sk, Karner sv. Michala.