Podhoroď – zamek Tibava

Historia

   Zamek zbudowano w końcu XIII wieku, prawdopodobnie przez Jakuba i Andrzeja z Michałowic. W okresie konfliktu króla Karola Roberta ze zwolennikami Amade Aby poparli oni króla. Wydaje się że wówczas zamek został zniszczony, gdyż w 1338 roku był już wymieniany jako „opustoszały”.

Architektura

   Przebieg zewnętrznych murów jest trudny do ustalenia, lecz w przybliżeniu miały one w planie kształt wydłużonego owalu o wymiarach 40×15 metrów. Po południowo – wschodniej stronie stała potężna cylindryczna wieża (stołp) o około 11 metrach średnicy i grubości muru przekraczającej 3,8 metra. Tak duża szerokość umożliwiała umieszczenie schodów w grubości murów wieży. Sklepione pomieszczenie w jej przyziemiu miało jedynie 3 metry średnicy. Wejście do wieży umieszczono natomiast w portalu na wysokości piętra. Również masywne i grube, bo dochodzącą do 2,5 metra, były obwodowe mury obronne. Do wieży od strony południowo wschodniej prawdopodobnie przylegał dom mieszkalny. Wjazd do zamku znajdował się po zachodniej stronie w przestrzeni między dwoma kurtynami murów.

Stan obecny

   Jedynym zachowanym fragmentem o wysokości około 3 metrów są pozostałości cylindrycznej wieży. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.