Svätý Jur – kościół św Jerzego

Historia

Kościół został zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku. Około 1280 roku nastąpiła jego rozbudowa, która doprowadziła do znacznego powiększenia bryły budowli. Przebudowę przeprowadzono również w następnym stuleciu, kiedy to powstała północna nawa, a do zachodniej fasady dostawiono wieżę. Została ona zniszczona w 1663 roku w czasie jednego z tureckich najazdów. W XV wieku powstała kaplica św. Trójcy z południowej strony kościoła. Dziś posiada ona wezwanie św. Bartłomieja. W XVI wieku w okresie reformacji kościół przejęli ewangelicy. Katolicy odebrali go dopiero w 1628 roku. W okresie baroku przy północnej nawie wzniesiono kruchtę. Prace budowlane zostały wykonane również w XX wieku. Przed zachodnim wejściem wybudowano kruchtę, a w południowej kaplicy usunięto boczną emporę. Kompleksowa renowacja obiektu była realizowana od lat dziewięćdziesiątych, a związane z nimi badania doprowadziły do ​​odkrycia romańskiej fazy budowli w 2010 roku.

Architektura

Pierwotny romański kościół był budowlą jednonawową z nieznanym wyglądem prezbiterium pod którym znajdowała się krypta. W drugiej połowie XIII wieku nawa został przedłużona w kierunku zachodnim o około połowę swej długości, a prezbiterium romańskie zostało zastąpione gotyckim, wielobocznym chórem. W połowie XIV wieku w zachodniej części nawy wzniesiono emporę. W ostatnim ćwierćwieczu XIV wieku kościół został ponownie rozszerzony przez wzniesienie północnej nawy bocznej, połączonej z główną sklepieniami. W XV wieku powstała kaplica św. Trójcy z południowej strony kościoła. W XVI wieku empora została rozszerzona na północną stronę nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Svätý Jur.