Štvrtok na Ostrove – kościół św Jakuba

Historia

Kościół został zbudowany w połowie XIII wieku. W XIV wieku jego apsyda została zastąpiona wielobocznym prezbiterium. W 1485 roku, jak zostało napisane na portalu południowym, kościół został rozszerzony o południową nawę. Jednak ze względu na problemy ze statyką budowli, musiała ona zostać usunięta po krótkim czasie. Trzęsienie ziemi w 1590 roku, które miało epicentrum w Komárnie, uderzyło także w kościół św. Jakuba. W jego efekcie północna wieża została zniszczona i wymagała odbudowy. Przy okazji oryginalna przestrzeń kościoła została zmieniona poprzez wstawienie dwóch kolumn środkowych do korpusu i przebudowę bryły na dwunawową. Nie jest jednak wykluczone, że zwiększenie naw zostało przeprowadzone w okresie gotyku. Modyfikacje miały miejsce także w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, kiedy usunięto neogotycki przedsionek. W 2014 roku rozpoczęto kompleksową renowację kościoła.

Architektura

Pierwotny romański kościół powstał jako budowla jednonawowa z dwoma zachodnimi wieżami i apsydą przy prezbiterium. Fasady kościoła były ozdobione fryzem, a okna w wieżach biforiami. Od strony zachodniej umieszczono cenny romański portal, którego tympanon zdobi trójliść ujęty drobnym ornamentem w ostrosłupy. Na wysokości korony gzymsu w południowo-wschodnim narożniku zachowała się późnoromańska konsola w kształcie głowy barana, pełniąca prawdopodobnie funkcję ochrony przed złem. W XIV wieku apsyda została przebudowana na gotycki, wielobocznie zamknięty chór z ostrołukowymi oknami z maswerkami. Pierwotnie w sąsiedztwie kościoła stała romańska rotunda, a wnętrze świątyni ozdobione było średniowiecznymi polichromiami ściennymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Štvrtok na Ostrove.