Spišský Hrušov – kościół św Stanisława

Historia

   Kościół powstał w XIII wieku we wsi Miloj. Po raz pierwszy wspominany w źródłach był w 1402 roku, choć wzmianka o „terra Miloy” znalazła się już w akcie darowizny z 1255 roku. Wieś zanikła w XVI wieku, a kościół miał się stać źródłem materiałów budowlanych podczas budowy renesansowej siedziby dla rodziny Csáky w Spiskim Hruszowie.

Architektura

   Wczesnogotycki kościół św. Stanisława powstał jako budowla jednonawowa z czworoboczną, smukłą wieżą po stronie zachodniej i z prezbiterium o nieznanej formie na wschodzie (prawdopodobnie na planie popularnego wówczas węższego od nawy kwadratu). Kościół wzniesiono z nieobrobionego kamienia polnego z większymi kwadrami wzmacniającymi narożniki. Portale w przyziemiu wieży otrzymały prostą, choć starannie wykonaną formę, przejściową pomiędzy okresem romańskim a gotyckim. Jeden zwieńczony został lekkim ostrołukiem, drugi półkoliście. Otwory okienne wieży miały postać szczelinową w dolnych kondygnacjach, natomiast na piętrze gdzie zawieszano dzwony przepruto duże otwory, prawdopodobnie rozdzielane środkowymi kolumienkami.

Stan obecny

   Obecnie ruina kościoła stoi na polu kilkuset metrów na zachód od wsi Spišský Hušov. Oprócz samej wieży zachowały się resztki zachodniej ściany nawy i jej narożnik południowo – zachodni. Z detali architektonicznych widać dwa gotyckie portale w przyziemiu. Na wieży zachowało się kilka okien, a na dole wąskie otwory szczelinowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Miloj.