Spišský Hrušov – kościół św Stanisława

Historia

Kościół powstał w XIII wieku we wsi Miloj. Po raz pierwszy wspominany w źródłach był w 1402 roku. Wieś zanikła w XVI wieku, a kościół miał się stać  źródłem materiałów budowlanych podczas budowy renesansowej siedziby dla rodziny Csáky w Spiskim Hruszowie.

Architektura

Wczesnogotycki kościół powstał jako budowla jednonawowa z czworoboczną wieżą po stronie zachodniej.

Stan obecny

Obecnie ruina kościoła stoi na polu kilkuset metrów na zachód od wsi Spišský Hušov. Oprócz samej wieży zachowały się resztki zachodniej ściany nawy. Z detali architektonicznych widać głównie dwa gotyckie portale. Na wieży zachowało się kilka okien, a na dole wąskie szczeliny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Miloj.