Spišské Vlachy – ratusz

Historia

   Spišské Vlachy założone zostały w 1243 roku, na mocy przywileju króla węgierskiego Beli IV. Mieszczanie zostali wówczas wyłączeni spod jurysdykcji żupana, uzyskali prawo do swobodnego wyboru wójta oraz prawo do rozporządzania własnym majątkiem. Przywileje te potwierdzone zostały w 1265 roku przez króla Stefana oraz w 1317 roku przez Ludwika Węgierskiego. W okresie tym Spišské Vlachy przekształciły się już w pełnoprawny, choć nieduży ośrodek miejski, dla którego władz miejskich jeszcze w XIV wieku wybudowany został ratusz (pierwszy znany wójt o imieniu Fynth odnotowany został w 1339 roku, zaś w 1404 roku wspomniano niejakiego Trumbolda, a po nim Mikuláša Phasa). W XVII stuleciu do wieży i ratusza dostawiono dodatkowy aneks, a całość przebudowana. Budynek został odrestaurowany w 1886 roku. Obecnie część budynku służy jako kościół katolicki.

Architektura

   Pierwotnie ratusz składał się z wyniosłej czworobocznej w planie wieży dostawionej do północno – wschodniego rogu prostokątnego budynku. Była to niewielka budowla jednokondygnacyjna, z poddaszem, oświetlana ostrołucznymi oknami  przykryta dachem czterospadowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Lexikon stredovekých miest na Slovensku, red. Štefánik M., Lukačka J., Bratislava 2010.

Strona internetowa muzeum.sk, Radnica s vežou.