Sokoľ – zamek

Historia

Zamek został zbudowany w XIII wieku, a jego nazwa, Sokoli Zamek, wywodzi się ona nazwy wsi w której mieszkali królewscy sokolnicy, czyli myśliwy hodujący i układający ptaki łowcze dla władcy. Jego lokalizacja na uboczu skłania do przypuszczeń, iż pełnił on raczej funkcję schronienia dla właścicieli i okolicznych mieszkańców np. na wypadek kolejnych najazdów mongolskich. Na przełomie XIV i XV wieku wszedł w posiadanie rodziny Bebeków, jednak już w 1405 roku król Zygmunt nadał mu status warowni królewskiej. Zamek zaniknął w pierwszej połowie XV wieku, kiedy okoliczne ziemie przejęło miasto Koszyce, pod warunkiem rozebrania zamkowych obwarowań.

Architektura

Zamek otoczony był 7 metrowej głębokości rowem, który otaczał podłużne wzniesienie o długości 65 i szerokości 25 metrów, na którym wybudowano dwa obwody murów obronnych, wydzielające dwa dziedzińce. Wschodnia część, którą można uważać za zamek dolny, posiadała bramę wjazdową, czworoboczny budynek mieszkalny i czworoboczną wieżę, będącą niejako łącznikiem z zamkiem górnym. Ten w zachodniej części strzeżony był wieżą cylindryczną, prawdopodobnie o funkcji stołpu, posiadał także dwa budynki mieszkalne umieszczone przy kurtynach północnej i południowej. Około 10 – 12 metrów pod zamkiem funkcjonowała 27 metrowej długości jaskinia, służąca zapewne jako piwnica.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. O jego istnieniu świadczą głównie ziemne wały i rowy. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.