Sklené Teplice – zamek Pustý Hrad

Historia

   Zamek Teplice prawdopodobnie został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku. Strzegł on wówczas drogi do Banskiej Štiavnicy. Po raz pierwszy jako „zamek Thoplicze” wymieniony został w źródłach historycznych w 1456 roku, gdy od wojsk Jana Jiskry wykupił go Jan Hunyadi. Po naprawie został zwrócony prawowitemu właścicielowi, którym wówczas był arcybiskup ostrzyhomski. W czasie wojny z Maciejem Korwinem w 1471 roku zdobyły go wojska polskie, przy okazji mocno go uszkadzając. Zniszczenia naprawiono, a w latach 1489-1490 za pieniądze Bańskiej Szczawnicy zmodernizowano, dostosowując do użycia ręcznej broni ogniowej. W XVI wieku funkcjonował jako jeden z elementów strażnic sygnalizacyjnych. Wiadomo, że jeszcze w 1602 roku Pusty Zamek stał, lecz wkrótce potem został opuszczony. Jego destrukcję przyśpieszyła w XIX wieku rozbiórka na materiał budowlany dla pobliskiego kościoła.

Architektura

   Zamek pierwotnie składał się z czworobocznej wieży po stronie południowej i wschodniego domu mieszkalnego (5,1 x 3,9 metra), zajmujących wspólnie spłaszczony szczyt wzniesienia o wymiarach 35 x 25 do 45 metrów i wzmocnionych murem obronnym. Na dziedzińcu w sąsiedztwie górującej nad dojazdową drogą wieży, znajdował się wykuty w skale zbiornik na wodę. Od północy droga prowadziła przez obwarowania drewniane i przekop, które chroniły podzamcze. Drugi przekop trzeba było pokonać by wjechać na dziedziniec zamku górnego. W XV wieku od strony północnej powstało drugie obwarowane przedzamcze z nowym budynkiem i wieżą narożną wysuniętą na skalistym cyplu.
   Z rozbudową z drugiej połowy XV wieku łączyć można wysunięte w dalekie przedpole obwarowania, położone około 450 metrów na południe od zamku. Miały one kształt owalu o wymiarach 27 x 15 metrów otoczonego ziemnym wałem i przekopem. Być może fortyfikacje stanowią pozostałości warownego obozu oblegających zamek wojsk, które w ten sposób izolowały miejscowy garnizon.

Stan obecny

   Zamek nie przetrwał do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie wały ziemne i fragmenty murowanych fundamentów. Wstęp na zalesiony teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.