Sivý Kameň – zamek

Historia

Zamek Siwy Kamień zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku z inicjatywy bojnickiego kasztelana Jana. Ochraniał on królewskie majątki w kotlinie Górnonitrzańskiej oraz szlak handlowy biegnący z Nitry do Turca i dalej do Polski. W imieniu króla do 1388 roku zarządzali nim bojniccy kasztelanowie, następnie był w posiadaniu paru szlacheckich rodów. W 1434 roku stał się własnością prywatną rodziny Majteniovskich. W 1524 roku zamek został częściowo zniszczony przez pożar, lecz został odbudowany. W 1626 roku zdobyli go i złupili żołnierze Gabora Bethlena. Od tego czasu nie był już zamieszkany, służył jedynie jako magazyn i więzienie. Na początku XVIII wieku zajęły go wojska Rakoczego, a później służył miejscowej ludności za darmowe źródło materiału budowlanego.

Architektura

Mały zamek składał się z budynku mieszkalnego i kwadratowej w planie wieży po jego południowej stronie, na najwyższej części skały. Te dwie budowle otoczono od północy i wschodu murem obronnym oraz dwoma kurtynami umieszczonymi poniżej, pomiędzy skałami. We wschodniej usytuowano niewielką czworoboczną wieżę, a w zachodniej bramę wjazdową w postaci prostego przeprucia w murze, chronionego przez wieżę o kształcie podkowy po stronie północnej. W XVI wieku zamek został powiększony przez dobudowanie przedzamcza po stronie zachodniej. Miał on postać podłużnego dziedzińca, z jednej strony otoczonego murem z kwadratową wieżą, a z pozostałych chronionego przez starszy mur zamku górnego i ukształtowanie terenu.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, przetrwały jedynie niewielkie relikty, których nie udało się rozebrać.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.