Šivetice – zamek

Historia

   Osada Šivetice powstała na terenie królewskim. W XIII wieku spór o te tereny wiedli przedstawiciele rodów Akoš i Zách. Konflikt zakończył się w 1272 roku na korzyść rodziny Zách, której przedstawiciele prawdopodobnie zbudowali zamek nad wioską, aby zapewnić sobie władzę nad okolicznymi terenami. Po wygaśnięciu rodu zamek zanikł, prawdopodobnie około połowy XV stulecia.

Architektura

   Zamek wykonany został z kamienia na szczycie wzgórza. W jego centrum umieszczono wieżowy budynek o zewnętrznych wymiarach około 8×8 metra i grubości muru około 2 metrów. Wewnętrzna powierzchnia wynosiła 4×4 metry i poza obroną służyła także celom mieszkalnym. Wokół wieży w niewielkiej odległości znajdował się kamienny mur obwodowy o średnicy około 25 metrów, za którym znajdował się drewniano – ziemny wał obronny i przekop, zdwojony od bardziej zagrożonej wschodniej strony.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie pozostałości obwarowań ziemnych oraz niewielkie relikty fragmentu muru obwodowego i południowo – zachodniego narożnika wieży mieszkalnej. Wstęp na zalesiony teren zamku jest wolny.

pokaż miejsce na mapie:

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.