Šivetice – rotunda św Małgorzaty

Historia

Rotunda została zbudowana w drugiej połowie XIII wieku, prawdopodobnie w latach czterdziestych. Uważa się, że wraz z mniejszą rotundą w pobliskich Prihradzanach i nieistniejącym zamkiem pod wzgórzem Muteň stworzyły, oprócz ich pierwotnej funkcji sakralnej, również system obronny. Poza ich położeniem i wizualnym kontaktem wszystkich trzech, świadczą o tym także wąskie okna budowli. Około 1270 roku wnętrze rotundy ozdobiono romańskimi freskami. Nacisk dachu na sklepienie doprowadził w pierwszej połowie XIV wieku do pierwszego remontu. W jego trakcie rozebrano murowaną latarnię na dachu budynku. W 1750 roku obok rotundy wybudowano barokową dzwonnicę. Badania artystyczne, architektoniczne i archeologiczne miały miejsce w latach 70 i 80-tych ubiegłego wieku. W 2007 roku rozpoczęto remont dzięki wsparciu dotacji Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej.

Architektura

Budowla jest okrągłą rotundą o średnicy 1110 cm. Średnica wewnętrznej apsydy wynosi 780 cm i prawdopodobnie jest największą tego typu budowlą w Europie Środkowej. Nie jest znana pierwotna wysokości ścian obwodu w wyniku późniejszych interwencji. Fasadę budynku zdobią lizeny, które tworzą motywy ślepych arkad na całym obwodzie rotundy. Wewnątrz po zachodniej stronie nawy zachowały się pozostałości po emporze. Podparta była filarami o okrągłym przekroju i kończącymi się kamiennymi głowicami. Wnętrze pierwotnie zdobiły romańskie ścienne polichromie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Šivetice.