Seňa – kościół św Mikołaja

Historia

Romański kościół wzniesiono około połowy XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi znajduje się w liście króla Beli IV z 1249 roku. Około 1300 roku przy północnej ścianie świątyni dobudowano zakrystię. Zmieniono również na gotyckie okna w południowej ścianie nawy. Mniejsze modyfikacje budynku zostały wykonane w XV wieku. Podczas reformacji kościół przeszedł w ręce kalwinów, którzy dokonali jego przebudowy w XVIII wieku. Usunięto m.in. sześciokątną, gotycką zakrystię. Budynek wymagał kolejnej naprawy po pożarze w 1828 roku. Dalsze modyfikacje przeprowadzono także w latach 1905 i 1956-1957. W 2004 i 2005 roku przeprowadzono kompleksowe badania, które pomogły wyjaśnić rozwój budowli.

Architektura

Romańsko-gotycki kościół powstał jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium i wieżą po stronie zachodniej. Przebudowa gotycka wzbogaciła budowlę o niestety niezachowaną, sześciokątną zakrystię po stronie północnej. Z pierwszego etapu budowy, z wyjątkiem ścian obwodowych nawy i prezbiterium, zachowały się również okna w południowej ścianie nawy, portal południowy i zachodni oraz zachodnia empora. Ta ostatnia podtrzymywana jest przez dwie kolumny o ośmiokątnym przekroju i zwieńczona przez trzy pola sklepienia krzyżowo – żebrowego, opartego na konsolach z motywami roślinnymi. Gotyckie okna znajdują się w nawie (niestety przekształcone) i wschodniej ścianie prezbiterium. Portal południowy jest przykładem skrzyżowania stylu romańskiego i gotyckiego, gdyż jego archiwolta jest już nieco zakrzywiona w ostry łuk. Portal zdobią po obu stronach dwie ludzkie maski. Dolna z podkreślonymi włosami nosi koronę i prawdopodobnie reprezentuje króla Węgier.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Seňa.