Sedmerovec – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół został zbudowany w nieistniejącej już osadzie Pominovka w XII wieku.  W XVIII wieku pojemność małego kościoła wzrosła przez dobudowanie drewnianych empor na południowej i północnej ścianie nawy.  Dodano także nowe okno w południowej ścianie korpusu. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku drewniane empory zostały usunięte z powodu złego stanu. W 1884 roku przeprowadzono renowację zaniedbanej budowli, w której wmontowano nowe kolumny w oknach wieży i zainstalowano nowy portal wejściowy. Profesjonalna naprawa kościoła odbyła się w 1936 roku, a ostatnia renowacja rozpoczęła się w 2008 roku.

Architektura

Budowla typologicznie jest przykładem romańskiego kościoła emporalnego. Struktura romańska zachowała się w pierwotnym kształcie bez późniejszych zmian. Kościół składa się z jednonawowego korpusu o wymiarach 8,1 x 6,6 metra z półokrągłą apsydą po stronie wschodniej (2,3 x 4,5 metra) i wieżyczką wbudowaną w korpus nawy. Jej szczyt sięga 12 metrów wysokości. Z elementów romańskich możemy zobaczyć okna na wieży, na południowej ścianie nawy i w apsydzie. Małe okno na południowej stronie absydy wydaje się pochodzić z okresu gotyku. Wewnątrz zachowała się empora po zachodniej strony nawy oraz koncha apsydy. Empora podtrzymywana jest przez dwa masywne filary, wstęp na nią pierwotnie znajdował się w północnej części nawy. Oryginalnie ściany kościoła pokryte były ściennymi polichromiami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Sedmerovec.