Sazdice – kościół św Mikołaja

Historia

Mały kościół zbudowano w stylu wczesnogotyckim około 1330 roku  W latach 70-tych XIV wieku wnętrze budynku przyozdobił freskami włoski artysta, lecz dekoracja kościoła nie dobiegła końca. Pod koniec XV wieku budynek został zmodyfikowany w stylu późnogotyckim. Około 1700 roku kościół został zbarokizowany, prawdopodobnie wtedy zniszczono oryginalne sklepienie prezbiterium i zastąpiono je nowym. Renowacja wyposażenia wnętrz została przeprowadzona w latach 1865 – 1866. W 1897 roku kościół został zamknięty z powodu kolejnego remontu. Odkryto podczas niego średniowieczne polichromie, które następnie zostały odrestaurowane. Mimo tego w kolejnych latach stan budynku pogorszył się znacząco. W 1927 roku uruchomiono inicjatywę w celu rozbudowy budynku, na szczęście projekt ten nie został zrealizowany, a tylko niewielka korekta została dokonana w 1932. Remont kościoła został zrealizowany także w latach 1988-1993.

Architektura

Kościół powstał jako jednonawowa konstrukcja z kwadratowym prezbiterium, do którego dochodziła od strony północnej zakrystia. W południowej ścianie nawy znajduje się profilowany, gotycki portal, a na ścianach prezbiterium i zakrystii zachowały się gotyckie okna. Zakrystia północna posiada sklepienie krzyżowo – żebrowe; podobne było pierwotnie w prezbiterium, na co wskazują uchwyty w narożach. Malowidła ścienne w kościele są jednym z najcenniejszych przykładów malarstwa średniowiecznego na Słowacji. W czasach dominacji stylu gotyckiego, włoski artysta przyniósł w nich już elementy wschodzącego renesansu.

pokaż miejsce na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Sazdice.