Šámot – kościół św Małgorzaty

Historia

Kościół został zbudowany około 1260 roku w pobliżu średniowiecznej osady i cmentarza. W XIX wieku przestał spełniać pierwotne funkcje, a obrzędy liturgiczne celebrowano tylko raz w roku, w dzień patronki kościoła, św. Małgorzaty. Ostatnie miała się odbyć w 1927 roku, potem budynek służył jako magazyn zbożowy. W latach 1983 – 1984 kościół został naprawiony, odnowioną elewację i wymieniono drewniany strop.

Architektura

Budynek powstał jako późnoromański murowany kościół z prostokątną nawą, wydłużoną półokrągłą apsydą i zakrystią od strony północnej. Konstrukcja zachowała się praktycznie w niezmienionej postaci od czasów średniowiecza, jako jeden z niewielu kościołów na Słowacji ma oryginalną romańską zakrystię. Na południowej ścianie nawy, apsydzie i w zakrystii zachowały się romańskie okna. Pod dachem absydy i nawy biegnie romański, ozdobny fryz. Wewnątrz prezbiterium ma oddzielne sklepienie krzyżowe. W północnej ścianie absydzie zachowało się pastoforium w kształcie trapezowatej niszy.

pokaż miejsce na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Šámot.