Sabinov – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Gotycki kościół zbudowano na przełomie XV i XVI wieku na miejscu starszej świątyni zniszczonej przez pożar. Wieża kościoła została zmodyfikowana w 1537 roku. W kolejnych stuleciach był parokrotnie dotknięty pożarami. W 1992 roku nastąpiła kompleksowa restauracja świątyni.

Architektura

Pierwotny kościół z XIV wieku był budowlą jednonawową. Po przebudowie z XV i XVI wieku powstała gotycka, trójnawowa świątynia z wieżą po stronie zachodniej i wielobocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego