Rybník nad Turcom – kościół św Krzyża

Historia

Kościół został po raz pierwszy wymieniony w 1266 roku wraz z przyległą osadą Sancta Crux (Święty Krzyż). W drugiej połowie XIV wieku wnętrze kościoła ozdobiono malowidłami ściennymi. Ich autorem był prawdopodobnie uczeń mistrza z Koceľovca. W kolejnych stuleciach budynek został zmodernizowany w stylu renesansowym, a następnie w barokowym, ale były to jedynie drobne interwencje, które nie kolidowały z gotyckim charakterem budowli. W 1747 roku w świątynię uderzył piorun i spowodował pożar. W 1750 kościół został odrestaurowany, a także otrzymał nowe wyposażenie. W 1908 roku  został zamknięty i następnie w 1922 wyremontowany. Ze względu na małą liczbę wiernych we wsi, kościół przestał być używany do celów liturgicznych około 40 lat temu. Aby ratować go przed zniszczeniem, zainicjowano inicjatywę na stronie www.evanjelik.sk  i rozpoczęto w 2008 roku kompletną renowację budynku.

Architektura

Kościół jest budowlą wczesnogotycką, jednonawową  z kwadratowym prezbiterium i zakrystią po stronie północnej. Na wschodniej ścianie prezbiterium i zakrystii znajdują się oryginalne okna wczesnogotyckie, ich szerokość przypomina okna romańskie. W południowej ścianie nawy zachował się gotycki portal ostrołukowy, a kolejny prowadzi z prezbiterium do zakrystii. W prezbiterium znajdują się cenne gotyckie freski z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Rybník nad Turcom.