Rudno – zamek

Historia

Średniowieczny zamek Rudno stał na wzgórzu Hradok, bezpośrednio na wschód od wsi Rudno nad Hronom. Był prawdopodobnie zamkiem rycerskim, a jego powstanie i zanik datowane są na XIII wiek.

Architektura

Zamek miał kształt owalny w planie, jego rozmiary wynosiły około 70 x 21 metrów. Składał z obwodowego muru obronnego, kwadratowej wieży po stronie wschodniej oraz budynku mieszkalnego po drugiej stronie dziedzińca. Wieża miała wymiary 9,8×9,8 metra i chroniła położonej obok bramy. Na środku dziedzińca wykuto zbiornik na wodę. Wokół muru biegł dodatkowy ziemno-kamienny wał, prawdopodobnie wzmocniony palisadą. Droga do zamku wiodła od zachodu do części północno – wschodniej, gdzie zakręcała przy wybrzuszeniu wału i dochodziła do murów zamku.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. W czasie badań archeologicznych odsłonięto jedynie fundamenty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.