Rudno – zamek

Historia

   Średniowieczny zamek Rudno stał na wzgórzu Hradok, bezpośrednio na wschód od wsi Rudno nad Hronom. Jego lokalizacja umożliwiała strategiczną kontrolę doliny Hronu i wiodącego nią szlaku.  Rudno prawdopodobnie było zamkiem rycerskim, a jego powstanie i zanik datowane są na XIII wiek. Być może inicjatywa jego budowy wyszła z rąk rycerskiego rodu z Kalná, który nabył okoliczne ziemie w 1283 roku, choć brak wzmianek o zamku w dokumentach z tego roku wskazywać także może, iż w okresie tym już nie funkcjonował.

Architektura

   Zamek miał w planie kształt wydłużonego owalu o wymiarach około 70 x 21 metrów. Składał z zewnętrznych obwarowań, głównego kamiennego obwodowego muru obronnego, kwadratowej wieży po stronie wschodniej oraz budynku mieszkalnego po drugiej stronie dziedzińca. Wieża miała wymiary 9,8 x 9,8 metra i chroniła położoną obok bramę. Na środku dziedzińca wykuto zbiornik na wodę, a drugi zbiornik usytuowano na mniejszym dziedzińczyku po zachodniej stronie budynku mieszkalnego. Wokół muru biegł dodatkowy ziemno-kamienny wał, prawdopodobnie wzmocniony palisadą. Droga do zamku wiodła od zachodu do części północno – wschodniej, gdzie zakręcała przy wybrzuszeniu wału i dochodziła do murów zamku.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Oprócz trzech niewielkich fragmentów murów w czasie badań archeologicznych odsłonięto jedynie fundamenty. Wstęp na teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.