Rimavské Janovce – kościół św Jana

Historia

Kościół został zbudowany w ramach kompleksu klasztornego Benedyktynów. Pierwsza pośrednia pisemna wzmianka o klasztorze pochodzi z 1221 roku, a kolejna dopiero z 1397. Klasztor rozwiązano w latach 1548-1580, prawdopodobnie w wyniku walk i trwającej reformacji. W XVII wieku kościół został poważnie uszkodzony, górne części obu wież zostały zniszczone. Dopiero w latach 1875-1876 odbyła się poważna rekonstrukcja, finansowana przez ogólnokrajową zbiórkę, niestety nie było wystarczająco dużo pieniędzy, aby ukończyć wieże. Prace przeprowadzono w celu doprowadzenia kościoła do pierwotnej formy romańskiej.

Architektura

Pierwotny romański kościół był konstrukcją jednonawową z dwuwieżową fasadą zachodnią, prostokątnym prezbiterium i półokrągłą apsydą. Kościół miał trzy portale, z których tylko zachodni jest nadal używany. Wejścia w południowych i północnych ścianach nawy są zamknięte, ale widoczne w murze. Wejście z budynków klasztornych zidentyfikowano również w północnej ścianie północnej wieży. Na północnej stronie nawy widoczne są ślady nieistniejącego już budynku klasztornego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Rimavské Janovce.