Rákoš – kościół Najświętszej Trójcy

Historia

Kościół został zbudowany około połowy XIII wieku i został zachowany w prawie pierwotnej formie, jako jeden z niewielu romańskich budynków w Gemerze. Pod koniec XIV i na początku XV wieku wnętrze ozdobiono polichromiami. Na przełomie XVI i XVII wieku kościół przeszedł w ręce protestantów, którzy przystosowali go do swojej liturgii. Szczególnie dotknęło to ołtarzy gotyckich, lecz także średniowieczne obrazy zostały usunięte. Później zbudowano wewnątrz drewnianą emporę. W XVIII wieku budynek został przebudowany przez katolików, a w 1752 roku został poddany dalszej modyfikacji i zmianom we wnętrzu. Pod koniec lat 80-tych kościół znajdował się w złym stanie. W ramach remontu usunięto kruchtę przed wejściem, a okna otrzymały oryginalną wersję późnoromańską. Renowacja wnętrza została przerwana na wiele lat, prace zostały przywrócone dopiero w 2009 roku.

Architektura

Kościół jest salową świątynią romańską z półokrągłą apsydą od strony wschodniej i zakrystią po stronie północnej. Oświetlany jest przez pięć wysokich i wąskich okien, dwa w apsydzie i trzy na południowej ścianie nawy. Wnętrze zachowało cenne freski z końca XIV i początku XV wieku. W kościele znaleziono także pozostałości żelaznych pieców szybowych, które były używane do połowy XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Rákoš.