Radvaň – kościół Narodzenia Panny Marii

Historia

   Kościół zbudowano w drugiej połowie XIII wieku. Ze względu na korzystną lokalizację budynek służył celom obronnym i stał się miejscem pielgrzymkowym, które w następnym stuleciu wymagało rozbudowy. W XIV wieku nastąpiło przedłużenie prezbiterium, a kolejna rozbudowa miała miejsce na początku XVI wieku, kiedy powstała późnogotycka kaplica przy północnej ściany nawy. Wkrótce potem do kaplicy dodano aneks od strony zachodniej i poszerzono korpus o dodatkową nawę południową, dostępną przez nowy portal południowy.
   W 1581 roku obiekt przeszedł na własność ewangelików, natomiast na początku XVIII wieku został przejęty przez katolików. W 1668 roku przeprowadzono kilka ważnych prac: płaski strop został zastąpiony poprzecznym sklepieniem krzyżowym, podpartym dwoma centralnymi filarami, oraz ukończono wieżę kościoła, która była częścią fortyfikacji wraz z pobliskimi bastionami. Zostały one w znacznej mierze zburzone po 1713 roku, kiedy cmentarz został rozbudowany. Na początku XX wieku odbyła się neogotycka przebudowa świątyni, która doprowadziła do zmiany jej orientacji. Kościół stał się późnogotycką kaplicą, a oryginalne prezbiterium zostało zamienione na boczną kaplicę.

Architektura

   Pierwotnie kościół był jednonawową konstrukcją wczesnogotycką z kwadratowym prezbiterium. Po gotyckiej przebudowie z XIV wieku jego prezbiterium zostało przedłużone i zamknięte poligonalnie. Zostało wzmocnione wysokimi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna. Od XVI stulecia kościół stał się świątynią dwunawową, powiększoną oprócz południowej nawy o późnogotycką, północną kaplicę.
   W kościele i jego wnętrzu znajduje się wiele cennych elementów gotyckich i późnogotyckich. Okna ostrołukowe z maswerkami, dwa średniowieczne, nietypowe okna o prostokątnym kształcie, oraz sklepienia w prezbiterium i kaplicy północnej. Zobaczyć także można dwa pastoforia z których starsze pochodzi z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Radvaň.