Prešov – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku na fundamentach starszej, jednonawowej budowli sakralnej z XIII wieku. Pożar z 1418 roku opóźnił i tak przeciągającą się budowę. Dopiero w latach 1420-1440 zasklepiono północną nawę prezbiterium, wzorując się czeską architekturą gotyku z kręgu sławnego mistrza budowlanego Petera Parlera. Przed 1489 rokiem udało zasklepić się pozostałe części prezbiterium. Następnie w latach 1502-1515 pod kierunkiem mistrza Jána Brengyszena powiększono korpus kościoła o nawy boczne, a ich wnętrza nakryto sklepieniami sieciowymi. Na koniec w latach 1514-1515 mistrz Jan przebudował wieżę, zasklepiając jej kruchtę w przyziemiu.
   W okresie reformacji kościół przejściowo znalazł się w rękach protestantów, następnie powrócił do katolików. W 1788 roku został zniszczony przez pożar. Podczas odbudowy dodano południowy portal wejściowy w stylu klasycystycznym. W 1904 dodano neogotyckie zwieńczenie wieży. W latach 50-tych XX wieku poddano go renowacji, kolejne prace konserwacyjne prowadzono w latach 1981-1989.

Architektura

   Kościół jest okazałą gotycką budowlą o długości ponad 54 metrów, szerokości 34 metrów oraz wysokości wnętrza sięgającej 16 metrów. Składa się z trójnawowego, halowego korpusu i także trójnawowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Przy korpusie od strony zachodniej dostawiona jest czworoboczna wieża. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi znajdują się wielkie okna ostrołukowe. Wnętrze nakryte jest sklepieniami sieciowymi i gwiaździstymi, wspartymi na potężnych ośmiobocznych filarach oddzielających nawy ostrołukowymi arkadami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Mikołaja w Preszowie.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Preszów, kościół św. Mikołaja.