Partizánska Ľupča – kościół Panny Marii Siedmiobolesnej

Historia

   Kościół zbudowany miał zostać około 1263 roku, kiedy to mieszczanie otrzymali od arcybiskupa ostrzyhomskiego prawo do budowy własnego kościoła, lecz prawdopodobnie jego budowa miała miejsce dopiero w pierwszej połowie XIV wieku, zaś wcześniejsza wzmianka dotyczyła obecnej świątyni parafialnej. Według źródeł pisanych kościół Panny Marii Siedmiobolesnej był kościołem parafialnym aż do 1479 roku. W XVII wieku przed południowym wejściem do nawy wzniesiono kruchtę, a cały budynek otoczone murem. Duża przebudowa kościoła miała miejsce w XVIII wieku, kiedy nawa została sklepiona, a elewacje zostały zmodyfikowane. W XIX wieku kościół zaopatrzono w nowe elementy wyposażenia.

Architektura

    Kościół powstał jako nieduża, bezwieżowa, jednonawowa świątynia z nieco węższym, wielobocznie zamkniętym na wschodzie prezbiterium i zakrystią od strony północnej. W okresie gotyku jego wnętrze oświetlały wąskie okna ostrołukowe w nawie, nieco wiesze okna ostrołuczne w prezbiterium i pojedyncze okno o bardzo wąskim prześwicie we wschodniej ścianie zakrystii. Wejście prowadziło poprzez południowy portal do nawy i portal z prezbiterium do zakrystii. Jako, że prezbiterium od zewnątrz wzmocniono przyporami, w środku założone sklepienie sześciodzielne z żebrami spiętymi okrągłym zwornikiem. Dodatkowo w południowej ścianie utworzono półkoliście zamknięte sedilium. Nawa pierwotnie przykryta była drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Partizánska Ľupča – cintorínsky kostol.