Partizánska Ľupča – kościół Panny Marii Siedmiobolesnej

Historia

Kościół powstał w połowie XIII wieku, według niektórych autorów około 1263 roku, a według innych w pierwszej połowie XIV wieku. Według źródeł był on kościołem parafialnym aż do 1479 roku. W XVII wieku przed południowym wejściem do nawy wzniesiono kruchtę, a cały budynek otoczone murem. Duża przebudowa kościoła miała miejsce w XVIII wieku, kiedy nawa została sklepiona, a elewacje zostały zmienione.

Architektura

Kościół powstał jako nieduża, jednonawowa świątynia z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią od strony północnej. Z okresu gotyku oprócz surowej konstrukcji, południowego portalu do nawy i portalu do zakrystii, zachowały się także wąskie okna na południowej stronie nawy i wschodniej ścianie zakrystii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Partizánska Ľupča – cintorínsky kostol.