Partizánska Ľupča – kościół św Mateusza

Historia

Kościół został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. Już w 1320 roku został powiększony w stronę północną, a w drugiej połowie XV wieku przebudowano prezbiterium i zakrystię dodając nowe sklepienia. Pomiędzy 1550 a 1554 rokiem pojawiła się masywna wieża, choć możliwe jest, że dolna część muru powstała jeszcze w XIII wieku. W latach 1620-1630, kiedy kościół służył protestantom, miała miejsce wielka przebudowa w czasie której przestrzeń dwóch naw została ujednolicona przez dodanie sklepienia renesansowego, które wspierało dwa filary. W tym samym czasie do wejścia południowego dostawiono kruchtę, a całość otoczono murem ze strzelnicami. Pod koniec XVII wieku świątynia powróciła do katolików i nastąpiła zmiana wezwania na św. Mateusza. W XVIII wieku wieżę została zbarokizowana. W 1855 roku wnętrze kościoła zostało pomalowane przez słynnego słowackiego malarza Józefa Božetecha Klemensa, lecz już w 1856 budynek zniszczył pożar. Pod koniec XIX wieku na wieży wybudowano nowe neogotyckie okna.

Architektura

Świątynia w swym pierwotnym wyglądzie była wczesnogotyckim, dwunawowym kościołem z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią od strony północnej. U schyłku średniowiecza od strony zachodniej została dobudowana wieża. Z okresu gotyku zachował się północny portal do nawy, portal do zakrystii i późnogotycki portal po zachodniej stronie wieży. Wnętrza prezbiterium i zakrystii posiadają sklepienia krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Partizánska Ľupča.