Pajštún – zamek

Historia

Zamek Pajštún został zbudowany w końcu XIII wieku jako część systemu obronnego wzdłuż granicy czesko-węgierskiej. Początkowo należał do domeny królewskiej, w początku kolejnego stulecia dostał się w ręce możnowładcy Mateusza Csaka, a po jego śmierci w 1321 roku powrócił do króla. W 1390 roku jego właścicielami została rodzina Świętojurskich, która pozostała na zamku aż do wygaśnięcia rodu w 1526 roku. W 1590 roku w posiadanie warowni weszła rodzina Palffych, która dokonała rozbudowy o system nowożytnych fortyfikacji. Zamek stał się budowlą głównie obronną, a jako rezydencja służył krótko. Utrzymywano go do 1810 roku, kiedy to zniszczyły go wojska napoleońskie.

Architektura

Pierwotny średniowieczny zamek był małym założeniem wtopionym w skały. Przebieg murów obronnych dopasowany był ściśle do krawędzi wzgórza, które zabezpieczało go z trzech stron i umożliwiało jedyną drogę dojazdową od strony północno – zachodniej. Obszar ten dodatkowo zabezpieczono przekopem. Nic nie wskazuje na to by zamek posiadał wieżę, czy to bergfried, czy mieszkalno – obronną. W XVI wieku wzniesiono nowe mury obronne i basztę ogniową broniącą drogi do zamku. Brama wjazdowa mieściła się po południowej stronie w kwadratowej wieży bramnej. Po zachodniej stronie mieścił się zamek dolny.

Stan obecny

Do dziś zachowała się ściana czołowa wieży bramnej i fragmenty ścian bocznych, baszta armatnia, a także zewnętrzne mury obronne.  Z zamku górnego pozostały jedynie niewielkie, luźne fragmenty. Najciekawsze są kamienne kroksztyny balkonów ozdobione maszkaronami. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.