Necpaly – kościół św Władysława

Historia

Kościół św. Władysława został zbudowany w stylu wczesnogotyckim w drugiej połowie XIII wieku. Około 1320 roku do prezbiterium od strony północnej przystawiono zakrystię. W XV wieku wnętrze kościoła zostało ozdobione gotyckimi freskami. Pod koniec XVI wieku nawa otrzymała nowe sklepienie, które było niższe niż oryginalne gotyckie ściany, tak więc część fresków znalazła się na poddaszu. Kościół służył miejscowym ewangelikom, którzy użytkowali świątynię do 1709 roku.  Prawdopodobnie w XVIII wieku dobudowali oni drewnianą izbicę do wieży. Remont kościoła miał miejsce pod koniec XIX wieku i po raz kolejny w latach 1986-1988.

Architektura

Kościół jest budowlą wczesnogotycką, jednonawową z kwadratowym prezbiterium, zakrystią od strony północnej i wieżą wzniesioną po stronie zachodniej. Z elementów gotyckich, oprócz surowej konstrukcji, zachowały się sklepienia krzyżowe w prezbiterium i zakrystii oraz okna w nawie, prezbiterium i wieży. We wnętrzu zachowały się fragmenty fresków z XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Necpaly.