Necpaly – kościół św Władysława

Historia

   Kościół św. Władysława został zbudowany w stylu wczesnogotyckim na początku drugiej połowy XIII wieku. Około 1320 roku do prezbiterium od strony północnej przystawiono zakrystię, a w XV wieku wnętrze kościoła zostało ozdobione gotyckimi freskami. Pod koniec XVI wieku nawa otrzymała nowe sklepienie, które było niższe niż oryginalne gotyckie ściany, tak więc część fresków znalazła się na poddaszu. Kościół służył wówczas miejscowym ewangelikom, którzy użytkowali świątynię do 1709 roku.  Prawdopodobnie w XVIII wieku dobudowali oni drewnianą izbicę do wieży. Remont kościoła miał miejsce pod koniec XIX wieku i po raz kolejny w latach 1986-1988, kiedy to wykonano betonowanie posadzki, osuszono fundamenty i przemalowano budynek (przy czym zamalowano także część odsłoniętych wcześniej średniowiecznych fresków).

Architektura

   Kościół powstał na wzniesieniu dominującym nad wsią, jako budowla wczesnogotycka, jednonawowa z węższym kwadratowym prezbiterium po stronie wschodniej, zakrystią od strony północnej i czworoboczną wieżą po stronie zachodniej, wtopioną w całości w korpus świątyni.
   Wewnątrz nawę od części kapłańskiej oddzielono ostrołuczną arkadą, za którą pojedyncze przęsło prezbiterium przykryto sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Jego masywne, profilowane żebra spięto okrągłym zwornikiem i podwieszono na wspornikach z których dwa znalazły się we wschodnich narożnikach, a dwa w zachodniej części północnej i południowej ściany prezbiterium.
   Nawę w środku pierwotnie przykryto jedynie drewnianym stropem lub otwartą więźbą dachową, lecz jej ściany były, podobnie jak prezbiterium, pokryte barwnymi polichromiami. Ponadto w ścianach nawy i chóru utworzono liczne wnęki-półki o różnorodnych zwieńczeniach w formie trójliści.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z elementów gotyckich oprócz surowej bryły kościoła zachowały się sklepienia krzyżowo – żebrowe w prezbiterium i zakrystii, portale do części podwieżowej i zakrystii, okna z maswerkami w wieży, czy też wąskie okno po wschodniej stronie zakrystii. Co więcej wewnątrz kościoła dojrzeć można kilka nisz zwieńczonych trójliśćmi. Dekoracja freskowa we wnętrzu prezbiterium, uszkodzona także nieudolnymi pracami renowacyjnymi z XX wieku, zachowała się jedynie we fragmentach. W o wiele lepszym stanie widoczne są freski na strychu nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Necpaly.