Moldava nad Bodvou – kościół św Ducha

Historia

Pierwszy kościół został zbudowany prawdopodobnie w XIII wieku. W XV wieku na miejscu starszego budynku wzniesiono nową trójnawową świątynię, wykonaną przez budowniczych ze strzechy budowlanej, wznoszącej kościół św. Elżbiety w Koszycach. W 1644 roku kościół spłonął, ale został naprawiony w 1646. Gorsze konsekwencje miał pożar w 1794 roku, a następnie gruntowna rekonstrukcja w stylu barokowo-klasycystycznym. W jej wyniku połączono trzy nawy korpusu w jedną dużą przestrzeń nawową i wzniesiono nową klasycystyczną wieżę. Budynek został naprawiony w latach 1895-1896, lecz został poważnie uszkodzony w 1944 roku w czasie II wojny światowej.

Architektura

Pierwotny późnośredniowieczny, gotycki kościół składał się z trójnawowego korpusu i zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Posiadał oskarpowane ściany, między którymi umieszczono wysokie, gotyckie okna z kamiennymi maswerkami. W prezbiterium zachowało się gotyckie sklepienie krzyżowe. Warty obejrzenia jest również ostrołukowy portal południowy, bogato profilowany i zwieńczony pinaklami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Moldava nad Bodvou.