Modra – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół powstał prawdopodobnie około połowy XIII wieku w centrum słowiańskiej osady. W XIV wieku budynek przeszedł kilka przekształceń, które w znacznej mierze ukryły jego pierwotną formę wczesnogotycką. W połowie XVI wieku zachodnia wieża została zniszczona. Podczas reformacji świątynię przejęli protestanci, którzy na przełomie XVI i XVII wieku w zachodniej części nawy zbudowali murowaną emporę i kruchtę od strony zachodniego wejścia. Katolicy odzyskali kościół w 1635 roku. W 1763 roku zostało przebudowane prezbiterium i okna, a od południowej strony prezbiterium przystawiono nową zakrystię. Drobne modyfikacje zostały przeprowadzone w XIX i XX wieku. W 2011 roku rozpoczęła się renowacja budynku, która wyjaśniła jego architektoniczny rozwój i przyniosła odkrycie średniowiecznych fresków.

Architektura

Kościół powstał jako stosunkowo duży budynek jednonawowy z wielobocznym prezbiterium i zakrystią od strony północnej. W ostatnim ćwierćwieczu XIV wieku usunięto zachodnią stronę nawy, a jej przestrzeń wydłużyła się o około dwie trzecie na zachód. Na fasadzie zachodniej wzniesiono wieżę, której fundamenty miały około 3 metry. Jednocześnie ściany obwodowe nawy wzrosły o około 150 cm. Wąskie, wczesnogotyckie okna zostały zastąpione znacznie większymi, gotyckimi oknami ostrołukowymi. W tym czasie pierwotne, południowe wejście do nawy zostało zamurowane, a jego funkcja została przejęta przez portal położony w przybliżeniu w centrum rozbudowanego korpusu. Wnętrze ozdobiły malowidła ścienne, które prawdopodobnie usunięto w czasie przebudowy kościoła w 1561 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Modra.