Modra – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół powstał prawdopodobnie około połowy XIII wieku w centrum słowiańskiej osady. W XIV wieku budynek przeszedł kilka przekształceń, które w znacznej mierze ukryły jego pierwotną formę wczesnogotycką, a także znacznie powiększyły i zmieniły stylistykę na dojrzale gotycką.
   Podczas reformacji świątynię przejęli protestanci, którzy w połowie XVI wieku wyburzyli zachodnią wieżę, a na przełomie XVI i XVII wieku w zachodniej części nawy zbudowali murowaną emporę i kruchtę od strony zachodniego wejścia oraz dwuprzestrzenną kostnicę na północy. Najpewniej zamalowali też średniowieczne polichromie zdobiące wnętrze. Katolicy odzyskali kościół w 1635 roku.
   W 1763 roku zostało przebudowane prezbiterium, poszerzono arkadę tęczy, założono nowe sklepienia i przekształcone okna, a od południowej strony prezbiterium przystawiono nową zakrystię. Drobne modyfikacje zostały przeprowadzone w XIX i XX wieku. W 2011 roku rozpoczęła się renowacja budynku, która wyjaśniła jego architektoniczny rozwój i przyniosła odkrycie średniowiecznych fresków.

Architektura

   Kościół powstał jako stosunkowo duży budynek jednonawowy z wielobocznym prezbiterium po stronie wschodniej i zakrystią od strony północnej. W ostatniej ćwierci XIV wieku usunięto zachodnią ścianę nawy, a jej przestrzeń wydłużono o około dwie trzecie na zachód. Nową fasadę utworzyła wówczas wieża, której fundamenty miały aż około 3 metry grubości murów. Jednocześnie ściany obwodowe nawy podwyższono o około 1,5 metra. Wąskie, wczesnogotyckie okna lancetowate zostały zastąpione znacznie większymi, gotyckimi oknami ostrołukowymi. W tym czasie pierwotne, południowe wejście do nawy zostało zamurowane, a jego funkcja została przejęta przez portal położony w przybliżeniu w centrum rozbudowanego korpusu. Kolejne wejście utworzono w ścianie zachodniej. Wnętrze już w XIII wieku ozdobiły malowidła ścienne, a w zakrystii umieszczono kamienne lavabo.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Modra.