Mengusovce – kościół św Tomasza

Historia

Kościół powstał w wiosce należącej do opactwa cystersów z Spišskiego Štiavnika około połowy XIV wieku. Pierwszą pisemną wzmiankę o budowie można znaleźć w dokumencie z 1398 roku, w którym kościół zdobył 40 dni odpustu dla wszystkich pielgrzymów, którzy go odwiedzą. Chociaż nie ma bezpośrednich, pisemnych informacji, to jest prawdopodobne, że w najeździe z 1433 roku, husyci splądrowali i spalili świątynię. Kościół wraz z wioską pozostawał własnością cystersów do czasu upadku klasztoru w Spišskim Štiavniku w latach trzydziestych XVI wieku. Podczas reformacji przeszedł on w ręce protestantów, którzy używali go aż do drugiej połowy XVII wieku. Pod koniec XVII wieku kościół był ponownie katolicki, lecz w złym stanie. Naprawy przeprowadzono w XVIII, a następnie w XIX wieku. Wielkiej renowacji dokonano w latach 1970-1972.

Architektura

Kościół z XIV wieku był typową budowlą tamtego okresu z długą nawą, kwadratowym prezbiterium i wieżą po zachodniej stronie. Od strony północnej przy prezbiterium wzniesiono zakrystię. Dach wieży uzyskał swój kształt w XVI wieku. Pierwotny portal wejściowy znajdował się w południowej ścianie nawy, obecnie jest zamurowany. Prezbiterium posiada sklepienie krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Mengusovce.