Martinček – kościół św Marcina

Historia

Świątynia została wybudowana około 1260 roku w dominującej pozycji na wzgórzu na wschodnim zboczu góry Mnich. Służył jako kościół parafialny dla pobliskich miast Likava i Lisková, gdyż wioska Martinček została założona przy kościele aż kilka wieków później. Około 1320 roku całe wnętrze ozdobiono cennymi freskami. Zostały one zniszczone w XVII wieku, ponieważ obiekt ten był używany przez protestantów. Kolejnych zmian dokonano w XVIII i w drugiej połowie XIX wieku. Przepruto wtedy nowe okna na południowej stronie nawy i prezbiterium, a budowla została wzmocniona przyporami. Ostatnia renowacja miała miejsce w latach 1993 – 1998, a następnie w latach 1999-2002 i w 2006 roku, kiedy to odkryto freski i przeprowadzono ich restaurację.

Architektura

Kościół w chwili powstania był typową budowlą wczesnogotycką z podłużną nawą i prosto zakończonym, kwadratowym prezbiterium ze sklepieniem żebrowym. Nie jest jasne, czy w pierwszym etapie istniała już wieża zachodnia czy też została dobudowana w XIV wieku. W tym wieku wzniesiono także prostokątną zakrystię od strony północnej. Cykl malowideł ściennych w prezbiterium jest jednym z najlepiej zachowanych na Słowacji i prawdopodobnie najstarszym tego typu na Liptowie. Stylowo są to polichromie późnoromańskie o silnym wpływie bizantyjskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Martinček.