Martin – kościół św Marcina

Historia

Wczesnogotycki kościół został zbudowany w latach siedemdziesiątych XIII wieku w miejscu starszej romańskiej rotundy z XII wieku i jeszcze starszego cmentarza z XI stulecia. Wieś Martin wymieniana jest w 1284 roku i wtedy kościół musiał już istnieć.  W okresie gotyckim kościół był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. W połowie XIV wieku zamknięto sklepienia, a w latach 50 i 60-tych XV wieku budynek został naprawiony po spaleniu Martina w 1433. Nieco później zaczęto budować północną kaplicę, która została ukończona w 1523 roku. Architektoniczny rozwój budynku praktycznie zakończył się w XVII wieku przez dodanie zachodniej kruchty w stylu renesansowym. W XVIII i XIX wieku kościół kilkukrotnie ulegał pożarom, wymagając odbudowy i drobnych poprawek. Na początku XX wieku budowla otrzymała nowy dach. Naprawy budowlane przeprowadzono również w latach 1981-1988.

Architektura

Pierwotny kościół był jednonawową konstrukcją z prosto zakończonym prezbiterium i zakrystią po stronie północnej. Później dobudowano kaplicę północną i południową oraz wieżę od strony zachodniej. Wnętrze posiada sklepienia krzyżowo – żebrowe oraz freski z połowy XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Martin.