Markušovce – kościół św Michała

Historia

Kościół został wybudowany po 1260 roku. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1280 roku. W drugiej połowie XV wieku budynek przeszedł wielką, gotycką przebudowę. W 1773 roku został uszkodzony przez pożar, który uderzył w oryginalną, zachodnią wieżę. Podczas kolejnej przebudowy została ona zastąpiona barokową. Dalsze naprawy murów przeprowadzono w 1818 roku. Ponowy pożar zniszczył budynek w 1882 roku, co znowu wymagało remontu wieży w 1891. Na początku XX wieku kolejne uderzenie pioruna zniszczyło świątynię, która musiała zostać przebudowana w stylu neogotyckim. Przedłużono wtedy również nawę północną.

Architektura

Kościół został wzniesiony na wzgórzu obok średniowiecznego zamku. Była to pierwotnie konstrukcja jednonawowa, prawdopodobnie z kwadratowym prezbiterium w stylu romańskim. W XV stuleciu oryginalne prezbiterium zostało zastąpione przez obecne, wieloboczne. W latach 1486 i 1490 dostawiono boczne kaplice św. Kosmy i Damiana, a w 1500 roku południową kaplicę św. Anny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Markušovce.