Markušovce – kościół św Michała

Historia

   Kościół został wybudowany po 1260 roku, natomiast pierwsza pisemna wzmianka o nim pojawiła się w 1280 roku. W drugiej połowie XV wieku budynek przeszedł wielką, gotycką przebudowę, powiększany był też na przełomie XV i XVI wieku. W 1773 roku został uszkodzony przez pożar, który uderzył w oryginalną, zachodnią wieżę, która podczas kolejnej przebudowy została podwyższona i przekształcona w stylistyce barokowej. Dalsze naprawy murów przeprowadzono w 1818 roku. Ponowy pożar zniszczył budynek w 1882 roku, co znowu wymagało remontu wieży w 1891. Na początku XX wieku jeszcze jedno uderzenie pioruna wywołało pożar i zniszczyło świątynię, która musiała zostać przebudowana, tym razem w stylu neogotyckim. Przedłużono wtedy również nawę północną.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na wzgórzu obok średniowiecznego zamku. Była to pierwotnie konstrukcja jednonawowa, prawdopodobnie z kwadratowym prezbiterium w stylu późnoromańskim. W XV stuleciu oryginalne prezbiterium zostało zastąpione przez gotyckie z wielobocznym zamknięciem po stronie wschodniej i z zewnętrznymi elewacjami wzmocnionymi przyporami. W latach 1486 i 1490 dostawiono boczną dwuprzęslową kaplicę św. Kosmy i Damiana po stronie północnej, a w 1500 roku południową, dwuprzęsłową kaplicę św. Anny.
   Wewnątrz w rzadko spotykany sposób przestrzeń prezbiterium nie została oddzielona od nawy łukiem tęczowym. Prezbiterium zwieńczono żebrowym sklepieniem sieciowym, którego żebra weszły w ostatnie wschodnie przęsło zamknięcia, przykryte sklepieniem sześciodzielnym. Zasklepiono także kaplicę południową, przy czym jej żebra spoczęły na konsolach ozdobionych reliefami przedstawiającymi ludzkie twarze, zwierzęta i heraldyczne herby. Zworniki sklepienne ozdobione zostały płaskorzeźbami zwierząt.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Markušovce.