Ludrová – kościół Wszystkich Świętych

Historia

Kościół został zbudowany w XIII wieku. W pierwszej połowie XV wieku wnętrza i częściowo też zewnętrzne elewacje kościoła, ozdobiono malowidłami ściennymi. W 1447 roku zajęli go bratrzycy, którzy zniszczyli zachodnią wieżę. Na początku XVI wieku zbudowano nawę południową, a w XVII wieku odbudowano wieżę i zbudowano wokół kościoła mur. Pomimo reformacji kościół pozostawał w rękach katolików w ciągu XVI i początków XVII wieku. Protestanci przyjęli go dopiero w 1617 roku i utrzymywali do 1679. W 1826 roku we wsi zbudowano nowy kościół, a stary stopniowo zaczął niszczeć. W 1843 roku został jednak wyremontowany dzięki wysiłkom Mórica Rakovskiego z Liptowskiej Štiavnicy. W 1954 roku budowla została zakupiona przez państwo i oddana do administracji Muzeum Liptowskiego w Rużomberku. W okresie od 1958 do 1966 kościół przeszedł gruntowną renowację i w latach 70-tych został udostępniony do zwiedzania. Obecnie od 2011 roku przeprowadzana jest dalsza renowacja, w której zamontowano pokrycie dachowe i przywrócono malowidła ścienne.

Architektura

Kościół wzniesiono w uproszczonym stylu wczesnogotyckim typowym dla regionu liptowskiego, jako jednonawową konstrukcję z kwadratowym prezbiterium. Nawa południowa została dodana na początku XVI wieku. Na wschodnich i południowych ścianach prezbiterium zachowały się dwie szczeliny i jedno okrągłe okno romańskie. Ściany prezbiterium są ozdobione freskami namalowanymi około 1420-1440 roku przez nieznanego autora, pod wpływem zachodnioeuropejskiego stylu malarstwa gotyckiego. Jest to najbardziej obszerny cykl średniowiecznych fresków z życia Chrystusa na Słowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Ludrová-Kút.