Liptovský Mikuláš – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół powstał około 1270 roku jako świątynia parafialna dla mieszkańców położonych wokół niego wsi: Vrbica, Okoličné, Ploštín, Palúdzka i Bobrovec, a jednocześnie stał się ośrodkiem formowania nowej osady, późniejszego miasta Świętego Mikulasza.
   Wczesnogotycki kościół powstał na miejscu starszej, romańskiej świątyni i położonego obok niej cmentarza. Później był wielokrotnie przebudowywany. W połowie XV wieku został powiększony i nakryty krzyżowymi sklepieniami, a wieża, nadbudowana o górne kondygnacje, otrzymała formę późnogotycką. W tym samym czasie kościół wraz z położonym obok zamkiem Pongráczów został otoczony murem obronnym.
   Od połowy XVI wieku do końca XVII stulecia świątynia należała do protestantów, jednak użytkowali ją wspólnie wyznawcy obu wyznań. W latach 1632-1637 głosił tu kazania wybitny kaznodzieja i poeta protestancki Jerzy Trzanowski. W XVIII wieku kościół przebudowano w stylu barokowym. Generalny remont przeszedł on następnie po wielkim pożarze miasta w 1883 roku. Najrozleglejszą rekonstrukcję budowla przeszła w latach 1940-1943. Przywróciła ona świątyni wygląd wczesnogotyckiej pseudobazyliki, zostały wyeksponowane gotyckie sklepienia, okna i portale. Dobudowane zostały także boczne kaplice. W ramach prac restauracyjnych zostały odkryte pozostałości dawnego muru obronnego z dobudowanymi do niego kramami.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata na linii wschód – zachód, trójnawową z wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie i opiętym wydatnymi przyporami. Od strony zachodniej znajduje się wysoka wieża.
   We wnętrzu kościoła zachowały się trzy gotyckie ołtarze szafiaste. Ołtarz główny posiada skrzydła z lat 1500-1510, z malowidłami przedstawiającymi sceny z życia świętego patrona świątyni. Ołtarz lewy pochodzi z lat 1470-1480. Jego autorstwo przypisuje się nieznanemu z imienia mistrzowi ze Spiskiego Podgrodzia. Drugi boczny ołtarz pochodzi z około 1520 roku. W kaplicy południowej znajduje się kamienna chrzcielnica z 1490 roku, a w wyposażeniu kościoła zwraca też uwagę gotyckie pastoforium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Mikołaja w Liptowskim Mikulaszu.