Liptovský Michal – kościół św Michała

Historia

Kościół powstał w drugiej połowie XIII wieku. W źródłach pisanych wymieniony jest po raz pierwszy w 1270 roku. W pierwszej połowie XIV wieku miała miejsce przebudowa, w czasie którego pierwotne prezbiterium zastąpił obecny wieloboczny chór. W okresie reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów, którzy używali go z przerwami między 1575 a 1686 rokiem. W tamtym czasie do wnętrza świątyni dodano emporę. W pierwszej połowie XIX wieku nawa otrzymała nowy płaski sufit. Przebudowano także zewnętrzne elewacje i okna. Odbudowę budynku przeprowadzono w latach 1941 – 1942. Powstała wówczas południowa kruchta.

Architektura

Kościół jest budowlą  wczesnogotycką z wielobocznym prezbiterium i kwadratową północną zakrytą. Wschodnia część świątyni wzmocniona jest równomiernie rozmieszczonymi przyporami. Z okresu gotyku pozostały dwa portale: południowy do nawy i północny do zakrystii. Dość ciekawie prezentują się trzy wysokie i jednocześnie bardzo wąskie okna po północnej stronie nawy. Wewnątrz w południowej ścianie prezbiterium znajdują się sedilia, a sufit został zwieńczony sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Liptovský Michal.