Liptovský Michal – kościół św Michała

Historia

   Kościół powstał około połowy XIII wieku, a w źródłach pisanych wymieniony został po raz pierwszy w 1270 roku. W pierwszej ćwierci XIV wieku miała miejsce gotycka przebudowa, w czasie której pierwotne prezbiterium zastąpił obecny wieloboczny chór, a okna nawie przekształcono zgodnie z nową modą. W okresie reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów, którzy używali go z przerwami między 1575 a 1686 rokiem. W tamtym czasie do wnętrza świątyni dodano emporę. W pierwszej połowie XIX wieku nawa otrzymała nowy płaski sufit, przebudowano także arkadę łuku tęczowego, zewnętrzne elewacje i okna. Odbudowę budynku przeprowadzono w latach 1941 – 1942. Powstała wówczas południowa kruchta.

Architektura

   Kościół powstał w najwyższym punkcie osady, jako budowla wczesnogotycka składająca się z prostokątnego w planie korpusu o jednej nawie, prawdopodobnie czworobocznego prezbiterium od wschodu i kwadratowej zakrystii po stronie północnej. Pierwotnie kościół oświetlały nieduże, rozglifione okna, co ciekawe w zakrystii przeprute nie tylko od strony wschodniej, ale co bardziej nietypowe także od północy i zachodu.
   W stylistyce dojrzałego gotycku przebudowano prezbiterium na wielobocznie zamknięte, tej samej szerokości co nawa i wzmocnione równomiernie rozmieszczonymi przyporami. Przekształcono wówczas także okna z pierwotnych wąskich, szeroko rozglifionych na zewnątrz, na dużo większe okna ostrołukowe, dwudzielne. W okresie gotyku powstały również dwa portale: południowy do nawy i północny do zakrystii.
   Wewnątrz w południowej ścianie prezbiterium umieszczono sedilia, a sufit został zwieńczony sklepieniem krzyżowo – żebrowym w przęśle zachodnim i sklepieniem sześciodzielnym we wschodnim zamknięciu. Nawa zwieńczona była drewnianą kolebką, rzadkim rozwiązaniem na terenach ówczesnego Liptova.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Liptovský Michal.