Liptovský Ján – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół w Liptowskim Janie został wybudowany prawdopodobnie około 1280 roku. W drugiej połowie XIV wieku został gruntownie przebudowany, między innymi sklepiono prezbiterium, a w kolejnych stuleciach nawę rozszerzono na południe. W niespokojnym XVII wieku świątynia wzbogacona została o kamienny mur otaczający budowlę. W 1971 roku przeprowadzono badania archeologiczne w celu wyjaśnienia początków budowy.

Architektura

Kościół jest budowlą gotycką,  jednonawową z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, zachodnią wieżą i zakrystią od strony północnej. W prezbiterium znajduje się sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIV wieku. Kościół może pochwalić się częścią najstarszej zachowanej na Słowacji więźby dachowej z 1291/1292 roku. Większość więźby nad nawą pochodzi z 1467/1468 roku, a nad prezbiterium datowana jest na 1517/1518 rok.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Liptovský Ján.