Liptovské Sliače – kościół św Szymona i Judy

Historia

   Budowę kościoła rozpoczęto około 1324 roku z inicjatywy prepozyta Valentína, po jego wizycie rok wcześniej na papieskim dworze w Awinionie, przy wsparciu możnego magistra Donča. Budowa musiała postępować szybko, gdyż już w 1326 roku odprawiona miała zostać pierwsza msza i konsekracja przez arcybiskupa Ostrzyhomia.
   W XV wieku zbudowano wokół kościoła mur ze strzelnicami, a w latach 1505 – 1520 przeprowadzono częściową przebudowę świątyni. Od końca XVII do początku XVIII wieku prowadzono budowę wieży, w 1644 roku założono renesansowe sklepienia, zaś w 1830 roku do kościoła dobudowano kaplicę Grobu Świętego. W latach 1896 – 1898 wnętrze świątyni wymalował pochodzący ze Sliačan malarz akademicki Józef Hanula. Ostatnia gruntowna renowacja miała miejsce w latach 1956 – 1961.

Architektura

   Kościół wzniesiony został jako budowla salowa z prezbiterium nie wyróżnionym zewnętrznie z bryły budowli. Wschodnią część świątyni zakończono wielobokiem, całość natomiast wzmocniono uskokowymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto wysokie ostrołuczne okna, bardzo wąskie po stronie wschodniej. Wewnątrz część kapłańska oddzielona została od części dla wiernych arkadą tęczy i zwieńczona sklepieniem krzyżowo – żebrowym w przęśle zachodnim oraz sześciodzielnym we wschodnim zamknięciu. Nawa natomiast pierwotnie przykryta była jedynie drewnianym stropem lub otwartą więźbą dachową. Wnętrze prezbiterium oraz arkadę tęczy od strony nawy pierwotnie pokrywały średniowieczne malowidła figuralne i krzyże konsekracyjne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa muzeum.sk, Liptovské Sliače.