Lipovce – zamek

Historia

Pierwsza wzmianka o Lipovcach pochodzi z 1262 roku, kiedy rodzina Marse odnowiła starsze założenie obronne. Na przestrzeni dziejów należał on do kilku rodów szlacheckich, a w latach 1300-1312 władali nim templariusze. Został zniszczony w 1591 roku, choć częściowo użytkowany był do początków XVIII wieku, kiedy to definitywnie opustoszał.

Architektura

Z powodu ukształtowania terenu zamek składał się z dwóch części. W północnej części wzgórza był to otoczony murem dziedziniec z wielką, okrągłą wieżą w najwyższym punkcie. Jej średnicę określić można na około 8 metrów, a grubość ścian na 1,9 metra. Druga część zamku była osiągalna po wąskim grzbiecie skalnym, gdzie stał budynek obronno – mieszkalny o wymiarach 12×12 metrów i grubości ścian 2,5 metra. Prawdopodobnie pełnił on funkcje mieszkalne, a wieża rolę stołpu (bergfriedu). Obie części zamku połączone były murem o grubości 1,2 metra. Niewielkie podzamcze uformowano po stronie północnej, tak by dominowała nad nim wieża-bergfried. Tam też znajdował się zbiornik na wodę i brama wjazdowa na zamek.

Stan obecny

Obecnie największym fragmentem zamku jest wieża, zachowana częściowo do wysokości 4-5 metrów. W południowej części stoi mniejszy, narożny fragment budynku mieszkalnego. Zachował się również fragment muru spajającego obie części zamku. Wstęp na teren warowni jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.