Lipovce – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka o Lipovcach pochodzi z 1262 roku, kiedy to okoliczne ziemie otrzymała rodzina Marse. Z pewnością zamek istniał już w 1331 roku, gdy miejscowy sołtys dostał pozwolenie na budowę młyna „pod zamkiem”, przy potoku. Z powodu braku przekazów źródłowych ciężko stwierdzić kiedy zanikł, lecz najprawdopodobniej miało to miejsce pod koniec okresu średniowiecza.

Architektura

   Zamek usytuowano na skalistym grzbiecie, którego kształt nadał mu dwuczłonową formę. W północnej części wzgórza usytuowano okrągłą lub wieloboczną z zaokrąglonymi narożnikami (być może nieregularną) wieżę, wzniesioną w najwyższym punkcie terenu. Jej średnicę określić można na około 8 metrów, a grubość ścian na 1,9 metra. Druga część zamku była osiągalna po wąskim skalnym grzbiecie, gdzie stał budynek o wymiarach 12×12 metrów i grubości ścian aż 2,5 metra. Prawdopodobnie pełnił on funkcje mieszkalne, a wieża cylindryczna rolę stołpu (bergfriedu). Obie części zamku połączone były murem o grubości 1,2 metra. Z powodu braku wolnej przestrzeni była to zapewne pojedyncza linia muru, a komunikację zapewniał chodnik lub ganek w jej koronie. Niewielkie podzamcze uformowano po stronie północnej, tak by dominowała nad nim wieża-bergfried. Tam też znajdował się zbiornik na wodę i brama wjazdowa na zamek.

Stan obecny

   Obecnie największym fragmentem zamku jest wieża, zachowana częściowo do wysokości 4-5 metrów. W południowej części stoi mniejszy, narożny fragment budynku mieszkalnego. Zachował się również fragment muru spajającego obie części zamku. Wstęp na teren warowni jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.