Kysak – zamek

Historia

Zamek Kysak zwany był także Drienov od imienia rycerza Piotra Drienova z możnego rodu Aba, który pod koniec XIII wieku był w posiadaniu okolicznych ziem. W 1283 roku podzielił on majątek pomiędzy swoich pięciu synów, z których najstarszy Jerzy otrzymał wieś Kysak. Walczył on w latach 80-tych XIII wieku przeciwko Kumanom oraz Tatarom i być może z powodu chęci zabezpieczenia ziem przed najeźdźcami wzniósł on właśnie zamek Kysak. Już w pierwszej połowie XV wieku wymarła bezpotomnie gałąź potomków rodziny Jerzego, a majątek przejęli sąsiedzi z Žehny. Kysak znajdował się na pograniczu ich włości, toteż nie opiekowali się nim i ostatecznie na początku XVI wieku zamek został opuszczony.

Architektura

Zamek posiadał bardzo wydłużony, dochodzący do 62 metrów długości, kształt, dostosowany do grzbietu wzgórza na którym go wzniesiono. Szerokość zamku wahała się jedynie między 9 a 12,5 metrami. Na zachodniej krawędzi wzniesiono cylindryczną wieżę (stołp) o średnicy 7,5 metra, mniej więcej w centralnej części niewielki, podpiwniczony budynek mieszkalny oraz kolejny budynek i czworoboczną wieżę w części wschodniej zamku. Flankowała ona znajdującą się w pobliżu bramę, do której prowadził drewniany most przerzucony ponad suchą fosą. Za mostem funkcjonowało niewielkie, obwiedzione murem obronnym podzamcze o kształcie zbliżonym do trójkąta. Całość zamku otaczały dwa poprzeczne rowy, z których większy, północno – wschodni posiadał szerokość 18 metrów i skaliste dno na głębokości 10 metrów od krawędzi wzgórza zamkowego. Dodatkowo zachodnią część zamku otoczono murem obronnym, biegnącym wzdłuż drogi wjazdowej, która otaczała warownię od południa, aż do północnego wschodu, gdzie musiał istnieć wjazd na podzamcze.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Ślady po nim ograniczają się do reliktów muru budynku mieszkalnego i wgłębienia po cylindrycznej wieży. Na szczyt wzgórza można dojść nieoznakowaną, leśną drogą ze wsi w około 30-40 minut.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.