Kšinná – kościół św Kosmy i Damiana

Historia

   Kościół został zbudowany między 1230 a 1250 rokiem, przez warsztat benedyktyński z opactwa w Ludanicach. Na początku XIV wieku dobudowano do niego od północy zakrystię, a w późniejszym okresie gotyckim wnętrza ozdobiono freskami.  W okresie reformacji kościół na pewien czas przeszedł w ręce ewangelików, którzy wokół ścian nawy dobudowali drewniane empory dla wiernych, o czym świadczyła wizytacja kanoniczna z 1729 roku. W 1949 roku kościół uległ spaleniu po uderzeniu pioruna. Zniszczeniu uległo wyposażenie wnętrza (ławki, empory, organy) i dach z wieżyczką. W 2009 roku parafia otrzymała dotację na przeprowadzenie remontu.

Architektura

   Budowla składa się z prostokątnej w planie nawy o długości 6,7 metra i półkolistej apsydy o długości 5,5 metra. Od strony północnej usytuowana została zakrystia, dostawiona jednak do nawy a nie prezbiterium, co nie było rozwiązaniem typowym. Niewielkie, wpuszczające niedużo światła, rozglifione otwory okienne umieszczono w południowej ścianie nawy, we wschodniej części apsydy i we wschodniej ścianie zakrystii. Wewnątrz na północnej i południowej stronie apsydy umieszczono w ścianach naprzeciwko siebie nisze, służące prawdopodobnie jako sedilia. Pierwotnie teren wokół usytuowanego na wzgórzu kościoła był otoczony murem, który wydzielał przy budynku cmentarz.

Stan obecny

   Kościół zachował się praktycznie w pierwotnej formie, bez znaczących późniejszych modyfikacji, poza rzucającą się w oczy wieżyczką na kalenicy. W południowej ścianie nawy, apsydzie i zakrystii przetrwały oryginalne otwory okienne, a wewnątrz fragmenty średniowiecznych polichromii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Kšinná.