Kšinná – kościół św Kosmy i Damiana

Historia

Kościół został zbudowany między 1230 a 1250 rokiem przez warsztat od Benedyktynów z opactwa w Ludanice. Na początku XIV wieku dobudowano od północy zakrystię. W okresie gotyckim wnętrza ozdobiono freskami, które częściowo zachowały się w apsydzie.  W 1949 roku kościół uległ spaleniu po uderzeniu pioruna. W 2009 roku parafia otrzymała dotację na przeprowadzenie remontu.

Architektura

Budowla składa się z prostokątnej nawy o długości 6,7 metra i półkolistej apsydy o długości 5,5 metra. Od strony północnej znajduje się zakrystia, dostawiona jednak do nawy a nie prezbiterium, co nie było rozwiązaniem typowym. W południowej ścianie nawy, apsydzie i zakrystii zachowały się oryginalne otwory okienne. Wewnątrz na północnej i południowej stronie absydy umieszczono w ścianach naprzeciwko siebie  nisze, służące prawdopodobnie jako sedilia. Pierwotnie teren wokół kościoła był umocniony murem obronnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Kšinná.